Agenda

Presentaties kandidaat-raadsleden

Locatie: Hart Haarlem | Kleine Houtweg 18

Datum: 31 oktober 2017, 19.30 - 22.00

De adviescommissie kandidaatstelling is bezig met het voeren van gesprekken met kandidaat raadsleden. Eind november wordt de concept-kandidatenlijst aan de leden voorgelegd, tijdens de ledenvergadering van zaterdag 9 december wordt de kandidatenlijst vastgesteld.

Binnen onze afdeling zijn we gewend om als onderdeel van het kandidaatstellingsproces de kandidaten zich te laten presenteren aan de leden. In een korte pitch van enkele minuten vertellen zij over hun motivatie en wat zij als raadslid willen bereiken. Aanwezige leden kunnen deze avond hun waardering voor elk van de kandidaten en hun presentatie in vertrouwen meegeven aan de adviescommissie kandidaatstelling. Voor de commissieleden draagt deze peiling bij aan het maken van hun afweging bij het samenstellen van de uiteindelijke concept-kandidatenlijst.

De bijeenkomst waarop kandidaat-raadsleden zich presenteren vindt plaats op dinsdagavond 31 oktober bij Hart Haarlem, Kleine Houtweg 18. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur. Na afloop is er een drankje.

De leden van de afdeling zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.