Agenda

Algemene ledenvergadering

Datum: 22 november 2017, 19.30 - 22.00

Op de agenda:
Vaststelling en bekendmaking uitslag ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap óf verkiezing van de lijsttrekker wanneer er geen ledenraadpleging is gehouden.
Vaststellen begroting 2018.

Meer informatie volgt.