Agenda

Algemene ledenvergadering

Datum: 9 december 2017, 10.00 - 16.00

Op de agenda:
Vaststellen verkiezingsprogramma.
Vaststellen kandidatenlijst en lijst kandidaat-wethouders.
Besluit over eventuele lijstverbinding(en).

Meer informatie volgt.