Nieuws

Wat doen we met de Koepel?

door Marceline Schopman op 22 januari 2017

‘Wat doen we met de Koepel?’ aldus onze gelijknamige Facebook-pagina een paar jaar geleden. Die vraag leeft nog volop in de stad; iedereen wil er iets moois van maken. De PvdA wenst van harte dat er iets geweldigs met toegevoegde waarde voor Haarlem in gaat komen. We willen daarbij wel alle initiatieven gelijke en eerlijke kansen bieden.

Er is alleen wel een lastig en allesbepalend detail: de Koepel is niet van ons, ook al voelt dat voor veel Haarlemmers wel zo. Het gebouw is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Waar wij beperkt op konden sturen was op de nota van Ambities & Eisen waarin randvoorwaarden voor de herontwikkeling en invulling van de Koepel zijn vastgelegd. Daarom hebben wij er als PvdA-fractie voor gezorgd dat de eisen werden aangescherpt, vooral op het gebied van vergroting van de maatschappelijke/publieke functie van de Koepel en verlaging van de percentages woningbouw en kantorenfunctie.

Op de door ons ingebrachte wensen voor de verkoopprocedure gaf het Rijksvastgoedbedrijf helaas geen ruimte. Jammer en frustrerend, zeker nu blijkt dat die ruimte recent wel gegeven is aan Amsterdam bij de ontwikkeling van de Bijlmerbajes. Daar is in de laatste selectieronde uiteindelijk wel de kwaliteit doorslaggevend en niet alleen de hoogste prijs! De wethouder en de burgemeester hebben het Rijksvastgoedbedrijf helaas niet kunnen overtuigen dit Haarlem ook te gunnen.

De PvdA vindt uiteraard dat er iets prachtigs voor de stad in de Koepel moet komen, maar wil daarbij wel iedereen gelijke en eerlijke kansen bieden. Het plan voor een university college van Panopticon is prachtig, maar dat laat onverlet dat we ook andere initiatieven een net zo eerlijke, niet bevoordeelde en gelijke kans willen bieden.

Want waarom zou maar één partij met een prachtig plan kunnen komen? Er waren een half jaar geleden al 10 andere geïnteresseerden met 14 plannen en inmiddels mogelijk meer. De verkoopprocedure is nog niet gestart en ook dan kunnen nieuwe bedrijven en plannenmakers zich nog melden. Ook Panopticon kan dan gewoon meedoen aan de verkooptender.

Wethouder Van Spijk zei in een eerder debat: ‘Dat de selectie naar een plan/ bedrijf’ in deze nota van Ambities & Eisen goed is geborgd‘. Als dat zo is, waarom dan een voorkeurspositie voor Panopticon?

Panopticon kreeg afgelopen zomer van een meerderheid van de Raad de ruimte voor een haalbaarheidsonderzoek en vervolgens uitstel nadat de Universiteit van Amsterdam als partner afhaakte en er een andere universiteit moest worden gezocht. Die andere universiteit is er nu nog steeds niet en toch wil het college de Koepel één-op-één aan Panopticon doorverkopen met een realisatietermijn van 2 jaar. De PvdA vindt het onverstandig om nu volledig in te zetten op een university college, terwijl er nog helemaal geen universiteit is gevonden die interesse heeft.

Als de raad hier nu mee akkoord zou gaan is het misschien ‘hoera’ voor Panopticon , maar tegelijk ‘doei’ aan alle andere initiatieven en bedrijven met plannen voor de Koepel. De PvdA is en wil geen partij zijn die anderen bij voorbaat uitsluit. Wij willen een gelijk speelveld voor iedereen met haalbare plannen die voldoen aan de door ons aangescherpte voorwaarden uit de Nota Ambities en Eisen. Want: niemand is gelijk, maar iedereen heeft recht op gelijke kansen.

11 Responses to “Wat doen we met de Koepel?”

 1. Jminderhoud schreef:

  Studentenwoningen ,boven ,en leuke kleine winkeltjes met horeca gerund door studenten.. beneden .

 2. Isabelle Wisse schreef:

  Beste Marceline/PvdA,
  Ik zou het nog steeds (heb destijds ook met een groep gemachtigden meegedaan aan de marktconsultatie) een gemiste kans voor Haarlem vinden, nu we het pad van overheidsparticipatie opgaan, en nu Haarlem terecht zoekt naar een (deels) maatschappelijke functie voor de Koepel, als er in de Koepel niet een alles omvattende plek (hebben maar een deel nodig) zou komen voor Haarlemse burgerinitiatieven. Een centrale plek waar men alle wijkraden, alle duurzaamheidsinitiatieven enz zou kunnen vinden – tenminste contactgegevens. En een plek waar Haarlemse producten gemarket kunnen worden. Een plek waar ambtenaren, burgers, en initiatieven overleggen, events kunnen organiseren. Een soort lab van waaruit de stad gevormd kan worden uit een samenspel van overheid en burgers die elkaar kennen en kunnen vinden?
  Dat levert niet veel geld op, maar heeft ook niet de gehele Koepel nodig, maar heeft wel een giga maatschappelijk impact als het organisch mag groeien.

 3. Albert Diederik schreef:

  De wijk kiest voor Panopticon! Met alles erop en eraan.

  Dat nu juist uw partij zo tegen is stelt mij teleur. Mijn opa was betrokken bij de oprichting van uw partij jaren her.
  Inmiddels staan we vlak voor het moment waarop u, PvdA, mede gaat beslissen over de definitieve aankoop en doorverkoop-constructie van de Koepel.
  De buurtbewoners zien nu in dat Panopticon de beste keuze is.
  Spontaan hebben direct omwonenden van de Koepel een handtekeningenactie gehouden waarvan 97% positief heeft gereageerd op de komst van Panopticon.
  Daarbij zijn er meer acties geweest om de komst van de University te bewerkstelligen.
  U kunt deze burgeracties niet zomaar naast u neerleggen, het komt niet zo vaak voor dat de burger ergens vóór is. Dit mag uitzonderlijk genoemd worden!
  Wij, de buurtbewoners, zijn ervan overtuigd dat het kiezen voor de University-College meer glans en dynamiek geeft aan de wijk en de stad.
  Gezien de “Sprong over het Spaarne” plan vormt deze keuze tegelijkertijd de mogelijkheid het scharnierpunt van de stad tussen oost en west te realiseren.

  Mocht u onverhoopt niet voor Panopticon stemmen zoals het zich nu laat aanzien, dan gaat, zoals bij u bekend is, de RVB procedure van start, met alle onzekere gevolgen van dien.

  Dit betekent dat de technische- en selectiecommissie van vier personen aan de slag gaat en wij, Haarlemmers/wijkbewoners, het geselecteerde plan pas na de gemaakte keuze te zien zullen krijgen.

  De Gemeente Haarlem en haar bewoners staan dan tijdens dit proces buiten beeld.

  Het risico dat de hoogstbiedende vastgoedpartij het terrein vol gaat bouwen is sterk aanwezig.
  Natuurlijk moet elke partij de Nota van Ambities en Eisen volgen. Slechts het bestemmingsplan kan dan nog door de Gemeente aangepast worden.
  Wij denken dat, naast de architecturale, ook sociale elementen als acceptatie door de omgeving en het bijdragen aan de sociale cohesie moeten worden meegewogen. Wat dat betreft is de actie van de buurtbewoners een stap in die richting.


  Als u verstandig bent, en daar twijfel ik niet aan, geeft u toch Panopticon de gelegenheid om hun plannen de komende twee jaar uit te werken.

  Toen de eerste RVB procedure van start ging heb ik inzage gekregen in de (meer dan) elf ingediende plannen. Daar werd ik niet blij van; ook losse ideeën waren er te over maar niet onderbouwd of simpelweg niet haalbaar (koepel als zwembad b.v.) Ik vraag mij af of u de schetsplannen hebt gezien?
  Opnieuw tenderen is een nodeloze, tijdrovende zaak, immers, als er fantastische ideeën zouden zijn geweest, waren die de afgelopen twee jaar allang komen bovendrijven.
  Bij voorbaat partijen uitsluiten is hier niet het geval, eenieder had met fantastische plannen kunnen komen, behalve Gather en TBS-ontwikkeling heb ik die niet gehoord of gezien.
  Wat de risico’s betreft krijg ik uit de aanvullende notities van Six advocaten niet de indruk dat de Gemeente zich hier een buil aan kan vallen.
  Als partij van het volk verwacht ik dat u de durf hebt om voor de plannen van Panopticon te stemmen.

  Met vriendelijke groet,


  Albert Diederik

  Voorzitter
Wijkraad Scheepmakersdijk e.o
  


  Mob: +31(0)653318968

  E-mail: voorzitter@wijkraadSMD.nl 4. M Schopman PvdA schreef:

  Beste Albert Diederik, Isabelle Wisse en J. Minderhoud,

  Dank jullie wel voor de reacties. Namens de fractie wil ik graag benadrukken dat wij het plan van Panopticon een heel mooi plan vinden. Ook al verontrust het ons wel dat er nog steeds geen universiteit is gevonden (de belangrijkste pijler & drijfveer van het plan! ) na het afhaken van de UvA. Ook zijn er financieel en bij de toezegging aan de buurt over ondergronds parkeren, twijfels bij de adviseur die het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgevoerd.

  Zoals bij alle eerdere besprekingen en vergaderingen aangegeven, vinden wij ‘gelijke kansen’ voor ieder mens en dus ook voor ieder plan voor de Koepel, dat voldoet aan de vastgestelde randvoorwaarden, een sociaal, te verdedigen en eerlijk uitgangspunt. Wij hebben daarom ook niet ingestemd met het bovengenoemde haalbaarheidsonderzoek naar het plan van Panopticon. Op het moment dat je één partij bevoordeeld, benadeel je automatisch alle andere partijen. Dat vinden wij niet sociaal.
  Aangezien wij wel degelijk een invulling met toegevoegde waarde voor dit iconische gebouw, voor de buurt en voor de stad wensen, hebben wij de Nota Ambities & Eisen, met de eisen die gesteld worden aan de plannen, verder aangescherpt.
  • Er moet daardoor nu voor minimaal 4000 m2 bvo of meer een maatschappelijke/culturele invulling komen
  • Het kantorenprogramma wordt zeer beperkt
  • Onze eigen stadsbouwmeester is als vierde lid aan de selectiecommissie toegevoegd
  • Verder komt er geen parkeren op het voorplein en wordt dat groen ingevuld
  • 1/3 van het onbebouwde vlak krijgt een groen karakter
  • Max 50 parkeerplekken toegestaan binnen de gevangenismuren op maaiveld en de rest inpandig of ondergronds
  • De begane grond vh Koepelgebouw moet in ieder geval een publieke/maatschappelijke en voor publiek toegankelijke functie krijgen
  • Toe te voegen bouwvolume mag niet hoger dan 13,5 m ( is de goothoogte van de cellenring)
  • Minimaal 45% van het terrein blijft onbebouwd
  • Niet toegestaan zijn functies als; gokken, seksinrichtingen, opslag, grootschalige detailhandel en functies met een van de maatschappij en omgeving afgesloten karakter.

  Op basis van deze Nota Ambities & Eisen wordt er geselecteerd. Voldoet een plan niet aan deze eisen, dan wordt het plan direct afgewezen. Iedereen, dus ook Panopticon, mag een plan indienen en bij het voldoen aan de eisen, meedoen aan de verdere selectieprocedure van de verkoopprocedure .

  Ruim een half jaar geleden hebben zich bij de marktconsultatie 11 partijen gemeld. Bij de marktconsultatie werd echter nog niet verzocht om concrete plannen in te dienen. Dat gebeurt pas als de verkoopprocedure start. (Deze is al een half jaar opgeschort voor het haalbaarheidsonderzoek voor Panopticon). Nieuwe partijen of partijen met nieuwe plannen kunnen zich nog steeds melden voor de openbare verkoop.

  De PvdA wenst van harte dat er iets geweldigs met toegevoegde waarde voor Haarlem in de Koepel gaat komen. We willen daarbij wel alle initiatieven gelijke en eerlijke kansen bieden.

  Vriendelijke groet,
  Marceline

 5. Dick Bijlsma schreef:

  Ik ben erg teleurgesteld in de opstelling van mijn partij bij de afweging van de plannen voor de Koepel en de terughoudendheid ten aanzien van het plan van Panopticon.
  Je zal zien dat er bij een open inschrijving er prachtige plannen komen die dan niet worden uitgevoerd , denk maar aan de Nieuwe Energie. Panopticon oogt serieus en betrouwbaar en voegt zoveel toe aan Haarlem dat je gek bent als je dit laat lopen. Dat vind ik niet alleen. Verlaat je stellingen. Kijk om je heen en luister naar mensen en instanties. Ik hoop op een positieve stellingname.

 6. Johnny de Groot schreef:

  Een zeer belangrijke update.

  Afgelopen Donderdag is er wederom druk vergaderd op het stadhuis onderandere over de toekomst van de koepel. Gaan we mee met het idee van Panopticon of sturen we aan op de vrije verkoop door rijksvastgoed. Dat laatste bleek het geval, op een enkele partij na stuurde de gemeente wederom aan om de koepel door het rijk te laten verkopen wat zal resulteren in een verkoop tegen de hoogste bieder. Van de koepel is eigenlijk weinig mooiers te maken dan een campus het plan van Panopticon. Andere plannen zullen dusdanig overlast gaan geven dat die plannen zeker niet gewenst zijn. Het stuk grond met daar de koepel nog op is te duur om er wat van te maken met de koepel er nog op. De verwachting is dan ook dat de hoogste bieder de koepel zal laten verdwijnen om een financieel haalbaar plan te presenteren met als toetje gigantische torenflats om lucratief de grond te gebruiken en daar dan ook nog wat op te verdienen. Ik vraag dan wederom als Haarlemmer, buur van de koepel en zeker als bezorgde burger, selecteer uw vrienden en deel dit bericht. Maak Haarlem wakker voordat de eerste ontwikkelaar interesse gaat tonen om een leeggeruimd koepel terrein te bebouwen.

  GA NAAR http://WWW.REDDEKOEPEL.NL

 7. Iskandar Serail schreef:

  Misschien even iets nuanceren:

  “Er moet daardoor nu voor minimaal 4000 m2 bvo of meer een maatschappelijke/culturele invulling komen”
  Tekst van de Nota: er moet minimaal 20% maatschappelijk/cultureel komen. 4000 m2 lijkt heel veel, maar is in de praktijk dus maar weinig. Verder mag er 80% wonen komen, of 60% wonen en 20% kantoor. Bovendien mag van het voor maatschappelijk/cultureel bedoelde deel ook weer 20% gebruikt worden voor bijvoorbeeld horeca. Die 4000 m2 lijkt dus behoorlijk wat, maar is in de praktijk niet meer dan 16% van het totale bvo (en sowieso nog minder dan een voetbalveld, om maar eens een vergelijking te maken…).

  “De begane grond vh Koepelgebouw moet in ieder geval een publieke/maatschappelijke en voor publiek toegankelijke functie krijgen.” Lees in de Nota: “De begane grond van het koepelgebouw krijgt (in ieder geval deels) de functie horeca, publieksfunctie en/of maat- schappelijke functie.” Dus in ieder geval DEELS en dan nog is het goed genoeg als er alleen horeca komt. Niks mis mee, maar zoals ik dit lees is voldoe je aan de voorwaarden als er op10% van het gebouw een café komt.

  “Toe te voegen bouwvolume mag niet hoger dan 13,5 m ( is de goothoogte van de cellenring)”. Lees in de Nota: ” een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid om incidenteel gebouwen met een vijfde laag (tot 16 meter bouwhoogte gemeten vanaf de begane grondvloer van de Koepel) mogelijk te maken, onder de voorwaarde dat dit geen nadelig e ect hee ten aanzien van bezonning of privacy ten opzichte van de omliggende woonbebouwing”. Dus onder voorwaarden kunnen er straks wel degelijk delen boven de 13,5 meter uitsteken.

  “Onze eigen stadsbouwmeester is als vierde lid aan de selectiecommissie toegevoegd.” Heel mooi. Maar de verkoopprocedure voorziet in een eerste selectie op basis van ‘kwaliteit’, en daarna wordt in een nieuwe ronde alleen om een financiële bieding gevraagd, en wordt de hoogste bieder geselecteerd. Daar staat de stadsbouwmeester buitenspel.

  Kortom: het is allemaal niet zo dichtgetimmerd en rooskleurig als nu gesuggereerd wordt. En ik zie geen enkele garantie op het voorkomen van een Nieuwe Energie/Brinkmann-scenario…

  Ik twijfel geenszins aan de positieve motieven van de PvdA in dezen. Ik denk alleen dat openbare verkoop niet de beste garantie biedt om die motieven waar te maken. Het vertrouwen van de PvdA in een goede afloop van die openbare verkoopprocedure nogal naief. En we hebben in de stad al meer dan genoeg voorbeelden van gevolgen van naief vertrouwen in projectontwikkelaars…

 8. jan van eeden schreef:

  Meestal waadeer ik de keuzes van de PvdA fractie. Maar ik vind het in dit geval verbazingwekkend dat de pvda gelooft in the invisible hand van de prijsvorming. Naast formele publieke regulering van de ruimtelijke ordening ( die vaak niet wordt gehandhaaft) kun je als stadsbestuur de kwaliteit van plannen mee laten wegen en desnoods genoegen nemen met een lagere prijs.
  Het neo-liberale denken is kennelijk zeer diep doorgedrongen in de sociaal democratische kring.
  Niets staat een gemeente in de weg op inhoud te selecteren. Een stad als Haarlem verdient dat. Nog is het niet te laat…

 9. Wim de Groot schreef:

  Ik schrik van de opstelling van de Haarlemse PvdA. Het is visieloos en schoffeert de ideeën van omwonenden en burgers.

  Er ligt een goed plan, maar de PvdA wil toch liever een aanbestedingstraject ingaan en kiest daarbij wederom voor marktwerking. Zowel landelijk als plaatselijk overheerst nog steeds de geest van PvdA minister Netelenbos met haar naïeve geloof in aanbestedingen. De debacles kennen we en zijn eindeloos. En ja, ook daar waren de randvoorwaarden vooraf scherp geformuleerd. Maar de stad en bewoners zullen straks op een toplocatie genoegen moeten nemen met het grootkapitaal van wellicht een Starbucks, Mcdonald’s en of Primarkt.

  Een enkeling zal nog weten waar de PvdA ooit voor stond. Google voor de aardigheid eens op de naam Jan Schaefer. Een staatssecretaris en later wethouder voor Volkshuisvesting uit de jaren zeventig en tachtig met een uitgesproken visie op stadsontwikkeling (!). Iemand die samen met bewoners voortvarend aan de slag ging (“In gelul kunnen we niet wonen”) en met volle overtuiging , barstensvol energie, weinig geduld en zonder overgave of compromis ergens voor wilde gaan.

  Wat mis ik die man, wat mis ik die VISIE en wat mis ik die partij.

 10. Stan Kaatee schreef:

  Ik deel de opvatting van oa Dick Bijlsma en Jan van Eeden (zie hierboven) dat het plan van Panopticon een mooie kans is om als gemeente zeer gewenste ontwikkelingen te krijgen in een voor ons belangrijk en kwetsbaar deel van de stad! Dat het plan daarbij veel draagvlak heeft in Oost, helpt daar nog eens extra bij. Het overlaten van de keuzes aan marktpartijen zou onherroepelijk alleen maar geleid hebben tot dure woningen (logisch, want de marktpartijen zouden ook de dubbele prijs voor de locatie hebben moeten bepalen). Dat lijkt me niet iets dat van nature aantrekkelijk zou zijn voor de PvdA-Haarlem. Dat de fractie de risico’s scherp heeft beoordeeld, is natuurlijk te prijzen en ik ga er vanzelfsprekend vanuit dat alle fractieleden daarin een integere afweging hebben gemaakt.

  De uitkomst van het debat is nu geworden dat het College besloten heeft met Panopticon in zee te gaan, nadat er in de gemeenteraad daartegen geen meerderheid was geconstateerd. Daarmee is het juridische besluit genomen. Mensen die nu roepen dat de gemeenteraad moet gaan herstemmen, zijn slechts uit op een politiek relletje. Het verandert niets meer aan het (legitiem genomen) Collegebesluit. Ik hoop dat alle serieuze politieke partijen er in slagen de rijen te sluiten en nu het Collegebesluit alsnog gaan steunen. Ookal vereist het voor een aantal tegenstemmers wellicht het “over de eigen schaduw heen kunnen stappen”, het brengt wel de broodnodige stabiliteit terug in ons stadsbestuur. Op verdere verdeeldheid zit niemand meer te wachten!

 11. Henk Sloos schreef:

  @Stan
  Beste Stan, fijn dat je naast je nieuwe baan (nogmaals gefeliciteerd) tijd weet vrij te maken om je te verdiepen in de toekomst van de koepelgevangenis. Je schrijft over kansen voor Oost, een ietwat verguisd en kwetsbaar stadsdeel. De wijkraad Scheepmakersdijk zelf denkt daar zelf heel anders over. Die spreekt analoog aan de Keizersgracht over “de gouden bocht”, en gelijk hebben ze. Het nog te voltooien Scheepmakerskwartier wordt op een tiental startersappartementen na bewoond door 2 tot 10 keer modaal, en wijkraadvoorzitter Albert Diederik is alles behalve een onmondig burger.

  Het ontgaat mij bovendien wat voor een impuls een fysieke locatie van de Open Universiteit aan de wijk kan geven. In Leiden is het LOI gevestigd in een non-descript kantoorgebouw aan de grens met Leiderdorp. Daar gaat ter plaatste geen enkele wervende werking van uit, de naaste buren zijn de Kwantumhallen en een garagebedrijf. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat dat in Haarlem anders uitpakt.

  Waar de buurt wel wat aan heeft is een evenwichtige uitbreiding met woningbouw. En laat het ideale voorbeeld van hoe dat moet nu naast de deur liggen. Het complex Spaarnoog van ELAN wonen, Aneja Hartsuijker Architecten, wordt door vriend en vijand geprezen als schoolvoorbeeld hoe je sociale huur, vrije sector en koopwoningen integreert.

  In de koepel kan dan de nieuwe maakindustrie met de verdwenen technische opleidingen van het ROC gehuisvest worden. Dat is jammer voor een ieder die droomt van universitair onderwijs in Haarlem maar een zegen voor de inwoners van Haarlem oost die hun kinderen nu op de fiets naar hun school zien gaan.