Nieuws

Parkeerplannen verbeterd na gesprek met de stad

door Moussa Aynan op 18 december 2016

Ruim een jaar geleden toen het college met de nieuwe parkeervoorstellen kwam, zagen we dat  er veel misverstanden waren over de plannen. We hebben het college toen verzocht om een pas op de plaats te maken en met de stad in gesprek te gaan. We hebben gezien dat vele Haarlemmers zich bij het onderwerp betrokken voelen. Er zijn dan ook 746 reacties binnen gekomen.  We hebben volle tribunes en gehad en de insprekers hebben een waardevolle bijdrage geleverd. Nogmaals dank aan iedereen die de moeite heeft genomen met ons mee te denken. Afgelopen donderdag heeft de raad eindelijk een besluit genomen. En zodra het nieuwe parkeersysteem ingevoerd wordt, zullen er aanpassingen nodig zijn. De plannen zijn klaar, maar het is niet af.

Vanuit het oogpunt van het algemeen belang, hebben we een balans proberen te vinden tussen de tegenstrijdige belangen. Wat de PvdA betreft ligt er een mooi pakket aan maatregelen die in de eerste plaats recht doet aan de belangen van de bewoner. We kunnen ons voorstellen dat bewoners bang zijn voor een aanzuigende werking als we de wijken onbeperkt toegankelijk maken voor betaald parkeerders. Daarom voeren we een parkeerduurbeperking van maximaal 1 uur in de wijken waar bewoners een parkeervergunning hebben.

Daarnaast stellen we voor om het gereguleerd parkeren niet per straat in te voeren. De kans dat de parkeeroverlast daardoor als een soort estafette-stokje van de ene straat naar de andere wordt overgegeven vinden we te groot. Daarom hebben we het amendement ‘De gulden middenweg’, ingediend namens CDA, GroenLinks D66 en Actiepartij om gereguleerd parkeren niet per straat maar naar een iets grotere eenheid te tillen, dat noemen wij een logisch cluster van een aantal straten die een coherente samenhang vormen.

En dan de papieren bezoekersschijf. Deze wordt door vele Haarlemmers vanwege het gebruiksgemak ontzettend gewaardeerd. Helaas kan de schijf ook oneigenlijk gebruikt worden omdat er qua parkeerduur geen beperking op zit. En ook hier hebben we  geprobeerd een balans te vinden. Een balans tussen het gebruiksgemak en het tegengaan van oneigenlijk gebruik. Aangezien de voorstellen van het college op dit vlak nog niet helemaal concreet zijn, vragen we met de motie ‘Geen oude schijven wegwerpen voordat men nieuwe heeft’ om de papieren schijf te behouden tot er een gebruiksvriendelijk alternatief uitgewerkt. We zijn eindelijk klaar met de parkeerplannen, maar het is zeker nog niet af.

2 Responses to “Parkeerplannen verbeterd na gesprek met de stad”

 1. […] Dankzij de inbreng van bewoners zijn de voorstellen voor het nieuwe parkeerbeleid fors verbeterd. […]

 2. Reimink schreef:

  het parkeer programma voor diegene met een vergunning en een schijf is ok voor onze bezoekers, en de straat is altijd vol 24/7.
  Dus als er betaald parkeren wordt toegepast moeten we verder van huis parkeren dat in zuid is toegestaan met vergunning terwijl een betaalde parkeer auto voor mijn deur kan staan.
  Dat wordt dus moeilijk.
  Het werkt nu goed, de parkeer garages zijn niet altijd vol en goed gelegen voor bezoekers, wel erg duur met 18 euro per dag, heb net in centraal London geparkeerd voor 68 GBP voor drie dagen dus het kan wel.
  Er zijngenoeg parkeer mogelijkheden, de gemeente moet gewoon de gemeente belasting omhoog doen als ze meer diensten willen verlenen, of daar moet voor betaalt worden door de gebruikers.